_Romanian

Bun venit!

Vă mulţumim pentru interesul şi motivaţia faţă de evaluarea propriilor cunoştinţe şi competenţe în domeniul managementului, politicilor şi procedurilor OSC-urilor. Testul conţine o serie de întrebări din diferite domenii de competenţă cu variante multiple de răspuns.

Succes și să începem!

Acest test online a fost realizat de programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 şi finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Instrumentul dat a fost preluat de către Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO), în mai 2018.